Contact Us

 

Contacts by Location

Andhra Pradesh:

 • Hyderabad (IIIT) / Pradeep R/  93911-  -31199/ ramancharla AT iiit.ac.in

Chhatisgarh

 • Raipur/ Surendra Pal/ 97250- -25307/ surendrapal@hotmail.com
 • Achoti/ Chandrashekhar/ 98930-  -13341/ rathore.civil@gmail.com

Gujarat

 • Ahmedabad/ Suresh Patel/ 97276- -82693/ sureshbhaipatel AT yahoo.com
 • Surat/ Ajay Jain/ 98243–04935/ akj01936 AT yahoo.com

Karnataka

 • Bangalore / Rakesh Gupta / 96115-  -09219 / rakesh2715 AT gmail DOT com

Madhya Pradesh

 • Amarkantak / Sharada Amba / 94253- -44128
 • Indore / Anand Dammani / 97701-  -27272 / anand@galaxyweblinks.com

Maharashtra

 • Pune / Shriram Narasimhan / 99077-94154 / zshriram@gmail.com
 • Pune / Suvarna Shastri / 96303-00787
 • Buldhana / Sachin Mote / 94045–08107
 • Mumbai / Mangesh Shastri / 98210–46342
 • Chandrapur / Uddhav Rathod / 91580–33290
 • Yeotmal / Rahul Tayde / 98607–74810
 • Akola / Rekha Raut / 98501–56255
 • Aurangabad / Radheshyam / 88888–55410
 • Nagpur / Shalini Arora / 94228-05479

NCR – Delhi

 • New Delhi / Sanjeev Chopra / 98111-  -41311
 • Gurugram / Kumar Sambhav / 94556–80200 / kumarms3@gmail.com

Odisha

 • Bargarh / Gopal Agrawal / 94370-52360 / gopal_bgh@yahoo.com

Rajasthan

 • Sardar Shahar: Himansu Dugar / 96024–11441 / hdugar1@rediffmail.com
 • Bhilwara: Aniruddh Vaishnav / 9461263130

Tamil Nadu

 • Chennai / Thirumalai / 98849–62533 / thirumalairaja@gmail.com

Uttar Pradesh

 • Kanpur / Shyam Kumar / 94503–42998 / shyamk707@gmail.com
 • Bijnore / Ransingh Arya / 94122–18178 / msyatra AT gmail.com
 • Hapud / Sanjeev Chopra / 87440-00041 / schopra45@yahoo.com
 • Banda / Prem Singh / 94155-57444

Bihar

 • Patna (NIT) / Yogesh 94104-78242 / yogesh.me@nitp.ac.in

Jharkhand

 •  Deoghar / Ramashankar / 91109–35465

Canada

 • Ontario /  Mahendra & Naomi / +1-818-533-8268 / jv.mahen AT gmail.com

Printed Books by Courier:

Contact
Shree Abhay Puranik. Jyoti Puranik, Raipur (C.G.)
Phone: +91.9479079320  ;  +91.9993249981,

Email: books@divya-path.org
The entire set of 13 books costs about Rs 3500.  These are available only for study, not for profit.

The ‘study locations’ also have copies of the books. See “study locations”

For PDF Download see here 

All books have been published by Jeevan Vidya Prakashan, c/o divya path sansthan. All rights reserved with Divya Path Sansthan, Amarkantak, MP, India – 484886.