Aug 282018
 
Jeevan Vidya Shivir/Jeevan Vidya Workshop : 2 Year Adhyayan Shivir- Aug 2018-20 at Abhyudaya Sansthan, Hapur(Delhi NCR) : 2nd Session  Start from 7-14 Oct 2018 Book : Manav Vyavahar Darshan with Som Bhai & Ajay Jain Bhai  Regn Arbind : 81781-08772 Ajay 98996-96424  Nivita 98716-70812
 August 28, 2018  workshops