ಕನ್ನಡ – Kannada version

 

This page has ongoing Kannada translated versions of the original Madhyasth Darshan Hindi literature by Shree A Nagraj. The responsibility for the content in any translation rests with the translator.

Contact gowrisrihari (at) gmail (dot) com

ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಹಿಂದಿ ಪುಸ್ತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಓದಿರಿ.

Hindi Name

Kannada Name

Status

Version Date

Kannada Version by

Vikalpa – Kyon? Kaise?  ವಿಕಲ್ಪ first version July 2014 Gowri Srihari
Jeevan Vidya ek Parichay ಜೀವನ ವಿದ್ಯೆ – ಒಂದು ಪರಿಚಯ_ಫೆಬ್ ೨೦೨೦ first version Feb 2020 Gowri Srihari
Adhyayan Bindu  ಅಧ್ಯಯನ ಬಿಂದು first version July 2014 Gowri Srihari
Manav Vyavhar Darshan ಮಾನವ ವ್ಯವಹಾರ ದರ್ಶನ first version July 2015 Gowri Srihari
Paribhasha Samhita  ಪರಿಭಾಷೆ ಸಂಹಿತ first version July 2014 Gowri Srihari

en English
X